ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

ذهنی

از آنجایی که بیماری‌ها به دو دسته جسمانی و روانی قابل تقسیم هستند، کاردرمانی هم برای بررسی بیماری‌های مختلف به دو بخش کاردرمانی جسمانی و کاردرمانی در بیماران روان قابل تقسیم‌بندی می‌باشد. کاردرمانی در بیماران روان هم به دو بخش بزرگسال و کودکان قابل تقسیم‌بندی است که به کاردرمانی در بیماران روان بخش کودکان کاردرمانی ذهنی هم می‌گویند.

با آگاهی یافتن از اهداف کاردرمانی ذهنی به راحتی می‌توان تعیین کرد که چه کسانی می‌توانند از خدمات آن استفاده کنند. همچنین در صورت استفاده از خدمات آن از روندهای کاری و کارهایی که برای مراجع باید انجام شود به خوبی آگاه خواهیم شد. مهم‌ترین هدفی که در کاردرمانی دنبال می‌شود افزایش استقلال فرد و بهبود کیفیت زندگی وی می‌باشد که اهداف کاردرمانی ذهنی هم در همین قالب قابل توضیح و بررسی می‌باشد:

1- افزایش توجه و تمرکز،

2- تقویت حافظه،

3- آموزش مهارت‌های روزمره زندگی،

4- بهبود مشکلات حسی،

5- بهبود body image،

6- بهبود body schema و body awareness،

7- آموزش مهارت‌های اجتماعی،

8- افزایش تحمل کاری،

9- افزایش اعتماد به‌نفس،

10- رفع اختلالات یادگیری،

11- دستور پذیری،

12ـ آموزش مهارت حل مسئله،

13- تقویت حس عمقی،

14- افزایش هماهنگی بین چشم و دست،

15- و … . 

هر کدام از این مهارت‌ها پایه و زیربنای رفتارها و توانایی‌های اساسی زندگی هستند که به فرد کمک می‌کنند که فعالیت‌های روزمره زندگی خود را به راحتی انجام دهند. در نتیجه افرادی که در این مهارت‌ها با نقص روبرو باشند نمی‌توانند بسیاری از فعالیت‌های خود را انجام دهند. همین موضوع باعث می‌شود که استقلال خود را از دست داده و کیفیت زندگی آن‌ها کاهش یابد. 

دسته‌بندی