ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

شودرویل

در فیزیوتراپی وسیله بسیار مهمی به نام شولدرویل وجود دارد که اصولاً فیزیوتراپیست‌ها برای حفظ یا افزایش دامنه حرکتی شانه از آن استفاده می‌کنند.

دسته‌بندی