شانه یکی از مفاصل مهم بدن است که بیشترین دامنه حرکتی را دارد لذا در هر مشکلی دچار محدودیت در دامنه حرکتی می‌شود.

shoulder pain causes


در فیزیوتراپی وسیله بسیار مهمی به نام شولدرویلوجود دارد که اصولاً فیزیوتراپیست‌ها برای حفظ یا افزایش دامنه حرکتی شانه از آن استفاده می‌کنند.

undefined

شولدرویلدارای سکانیست که بهتر است از جنس چوب باشد، چرا که فلز به خاطر ماهیت سردی که دارد مناسب تمرینات توانبخشی نمی‌باشد.
بهتر است شعاع سکان به اندازه طول شانه بیمار باشد اما به علت بزرگی سکان نه شرکت‌ها چنین سکانی تولید می‌کنند و نه فیزیوتراپیست‌ها تمایل به خرید آن دارند.
اما بهتر است سکان قابلیت تنظیم شعاع داشته باشد در واقع شولدرویل های تولید شده در شرکت نوآوران دارای یک دسته کشویی می‌باشد که امکان تنظیم شعاع در یک دامنه محدود را فراهم می‌کند.

شولدرویل‌ها باید دارای  سیستم مقاومت در چرخش سکان  باشند. این سیستم کمک می‌کند تا تمرینات بیمار به صورت مقاومتی انجام شود.
همچنان شولدرویلها باید قابلیت تنظیم ارتفاع داشته باشند تا برای افراد با قدهای مختلف قابل استفاده باشند.
شولدرویل شرکت نوآوران دارای یک شمارنده دیجیتال باتری خور است که هم تعداد چرخش را شمارش می‌کند هم کالری مصرفی را محاسبه می‌کند و هم زمان تمرین را اندازه‌گیری می‌کند.

undefined


در انتخاب شولدرویلباید دقت کنید که پایه آن بلند باشد تا هم به دیوار پیچ شود هم روی زمین قرار بگیرد. در صورتی که فقط به دیوار پیچ شود امکان کنده شدن آن از دیوار به واسطه فشار بیمار وجود دارد. در شرکت نوآوران به اصول ایمنی توجه کاملی شده است و از این نظر با خاطری آسوده از شرکت نوآوران خرید کنید.